понедељак, 05. децембар 2011.

Manastir Ravanicaslika

slikaManastir Ravanica leži u podnožju Kučajskih planina. Opasan zidom sa sedam kula ovaj manastir je vekovima mesto hodočašća ali i simbol kulta svetog kneza Lazara. U njemu i oko njega su nastale pesme o boju na Kosovu, o Milošu Obiliću, Kosančić Ivanu, a najlepše o knezu Lazaru i kneginji Milici. Koliko knez Lazar znači Srbima govore i brojne pohvale ispevane njemu u čast, a najpoznatija Jefimijina „Pohvala knezu Lazaru“ izvezena je na crvenoj svili zlatnim koncem, a namenjena je za pokrov kivota svetog kneza Lazara.

Sam Manastir Ravanica je kroz burnu istoriju više puta rušen i pustošen 1398. god., 1427., zatim vrlo brzo i 1436. godine, pa 1459., ali i kasnije 1788. za vreme Kočine krajine. Ipak uspešno je obnavljan trudom monaha. Manastir je rodonačelnik tzv. Moravske škole. Životopis manastira je slabo očuvan ali prelepe freske govore o knezu i kneginji i o njihovim sinovima, o ratu sa Turcima, a najviše o Hristovim čudima. Najvažnija restauracija crkve urađena je u 18. veku. 

Na Vidovdan , u utorak , 15 juna ( po starom kalendaru ) , 1389 godine, pred veliki boj na Kosovu , slavni knez Lazar obrati se svojim vojnicima govoreći :....„Bolji nam je podvig smrti, negoli stidan i ropski život ... da uskoro podvig stvaralački primimo, da bismo poživeli večno na nebesima; imenujmo sebe vojnicima Hristovim, stradalnicima za veru, kako bismo se upisali u knjigu života“. I, tog dana izginuše srpski vojnici i među njima veliki knez Lazar. A prema legendi njegovo telo Gospod ne predade raspadljivosti, nego ga nagradi mnogim čudotvorstvima. Bajazit telo predade nekim monasima, te ga oni sahraniše u crkvi Svetog Vaznesenja u Prištini. 

Danas, 620 godina posle kosovskog boja, mošti svetog kneza Lazara počivaju u njegovoj zadužbini, koju je podigao 1381. godine, manastiru Ravanica. Mošti su usled velikih pustošenja nekoliko puta prenošene da bi se sačuvale. Monasi su telo kneza Lazara nosili u Sentandreju, pred najtežom najezdom Turaka, zatim u manastir Vrdnik, a za vreme drugog svetskog rata preneće ga u Sabornu crkvu u Beogradu, da bi nakon nekoliko decenija, 1989. godine, konačno bilo pohranjeno u Ravanici.

Manastir Ravanica je ženski manastir i o njemu brinu monahinje.

slika

Kivot kneza Lazara